AKTIVITETAR

AKTIVITETAR

Fiske og bading i Lustrafjorden. Kjøper ein fiskekort kan fiske i Lustrafjorden vere ein hyggeleg aktivitet. Robåt tilgjengeleg. Varme sommardagar er det og fine plassar i området der ein kan ta seg eit bad i fjorden.

Haustmarknad. I august kan ein vere med på marknad der lokale produsentar møter opp med produkta sine. Det er og vanlegvis ein konsert i forbindelse med marknaden.

Bryggehuset. Landhandel, ein tar ferje frå Ornes til Solvorn og Solvornbui ligg ca 50 m frå kaia.

Fjellturar etter godt oppmerka stiar.

Fjordstova i SkjoldenKulturhuset i Skjolden ligg ca 30 min unna med bil. Der finn ein m.a. klatrevegg og badebasseng.

Lustrabadet. Badeland i Gaupne med ulike basseng, sklier, damprom, badstue mv.

Kultursti på Ornes kom på plass i 2007 og tar deg gjennom ei rekke historiske plassar på neset. Kart finns i kafeen.

Motorikkparken i Lærdal. Aktivitetar for store og små.

Lamasafari i Skjolden.

Luster Paintball i Mørkridsdalen.

Rafting i Mørkridselva.

Kajakkpadling i Skjolden.

Tinderittet

Kulturdagane i Skjolden

Olsokmarknaden i Fortun

Fanaråken Duathlon

ACTIVITIES

Fishing and swimming in the fjord  With a fishing card you can use the available rowing boat to go fishing. There are also some nice places to go swimming on hot summer days.

Solvornbui. A grocery right a cross the fjord.

Motorikkparken in Lærdal. Activities for all ages.

Autumn market. In August you can experience the local market where products from the area are available for sale. There is also usually a concert in connection with this market.

Fjordstova in Skjolden (30 min. by car), with a climbing wall and swimming pool. The tourist information is also located here.

Cultur path at Ornes was ready June 2007.

Lamasafari i Skjolden.

Luster Paintball i Mørkridsdalen.

Rafting i Mørkridselva.

Kajakkpadling i Skjolden.

TinderittetKulturdagane i Skjolden

Olsokmarknaden i Fortun

Fanaråken Duathlon