Sjølvplukk 2021

Etter å ha sjekka interessa for sjølvplukk (som var overveldande!), så tenkjer me å gå vidare med den tanken. Me vil prøve å finne ein god måte å organisere det på som kan fungere side om side med eiga plukking, og med tilfredsstillande smittevern – både med tanke på corona og plantemessig smitte. Informasjon vil bli gitt via Facebook, så følg med der dersom du er interessert. Me har bringebær og hageblåbær.