DISTRIBUSJON

Me sel produkta våre i gardsutsalet i Gamlefjøsen Kafé og deltar på Bergen Matfestival om hausten (dersom me klarer å produsere nok). I tillegg leverer me Eplemost og Bringebærsaft til ulike restaurantar, kafear og hotell og lokale butikkar. Den største delen av distribusjonen føregår imidlertid via Generasjonsmat Evanger AS (www.generasjonsmat.no) og ei oversikt over dei butikkane dei leverer til finn du under:

Oversikt over butikkar der du kan finne Urnes Gard produkt