DISTRIBUSJON

Me sel produkta våre i gardsutsalet i Gamlefjøsen Kafé og deltar på Bergen Matfestival om hausten. I tillegg leverer me Eplemost og Bringebærsaft til ulike restaurantar, kafear og hotell og lokale butikkar. Som eit resultat av at me har tatt eit val om å forbli små og “handlaga” har me frå 2019 trekt oss ut av dei fleste butikkar. Me vil bli å finne der ei stund utover likevel på grunn av grossisten sitt lager.

Ynskjer du å kjøpe Urnes Gard produkt, til privat bruk eller for vidaresal, ta gjerne kontakt på gardsmat(AT)urnes.no