SAFT OG SYLTETØY

Alle produkta på Urnes Gard vert framstilt av råvarer frå garden, og vert òg vidareforedla på garden. Både saft og syltetøy inneheld svært lite sukker. Eplemosten er 100% fruktsaft utan tilsetjing av noko slag. Under er nokre eksempel på produkta me lagar.

PRODUCTS

All the products we can offer at Urnes Gard we make from produce from the farm, or close neighbors. The products are made in a converted farm building. Both lemonade and jam contains very little sugar. The apple juice is 100% apple juice with nothing added.