FRUKT OG BÆR

Urnes Gard er ein typisk vestlandsgard. Yppeleg klima og jordsmonn gjer at vi kan produsere frukt og bær av høg kvalitet.

Eple har vore dyrka på garden i fleire generasjonar. No er eplehagen redusert til rundt 200 tre av sorten Gul Aroma, og nokre sommarsortar. Epla går til pressing av råsaft.

bringebærfeltet på ca. 20 dekar vert det dyrka Veten og Glen Ample. Ein stor del vert pressa for seinare å bli brukt til produksjon av saft, og ein del vert brukt til syltetøyproduksjon. Glen Ampel vert levert til Luster Grønt for nedfrysing og seinare bruk i konservesindustrien, m.a. til Lerum i Sogndal. Noko konsumbær vert seld direkte frå garden.

Blåbærhagen er på ca. 2,5 da og har 5 ulike sortar. Dei store søte hageblåbæra vert selde frå gardsutsalet som frisk-konsum eller nytta i produksjon av sylte og saft.

Hausten 2015 vart det planta ca 1 da jordbær, som vil bli selde frå gardsutsalet som friskkonsum eller nytta som råvare i kafeen.

FRUIT AND BERRIES

Urnes Gard is a typical farm for this part of the country. Excellent climate and soil makes it possible for us to grow fruit and berries of very high quality.

Apples have been grown on this farm for generations. Now the applegarden is reduced, and there are only about 150 trees left, mostly Raud Gravenstein and Aroma, but also some summer apples. We make juice from most of it. The juice can be bought in the farm shop, at different markets we attend and at the places listed below.

In the raspberry field (about 16 da) we mostly grow Veten. We deliver it to Luster Grønt, where it’s frozen and later used for the conserves industry, most of it to Lerum in Sogndal. Berries for consume, Glen Moi, Glen Lyon and Glen Ample, are picked in 250 g boxes and sent to Bergen and Oslo. You can also buy them at the farm, and we use them in the farm cafeteria.

The blueberry field is about 2,5 da and has 5 different kinds of berries. The big, sweet berries are very popular, and can be bought from our farm shop. We also use them in the cafeteria for dessert or in jam and lemonade.

The cherry garden is about 1 da and has 5 different kinds. You can buy them from the farm shop. Some are used as raw material in the cafeteria.

New of 2007 is also a strawberry field. The berries are sold from the farm shop. Some of it will be used for jam and dessert in the farm cafeteria.