FRUKT OG BÆR

Urnes Gard er ein typisk vestlandsgard. Yppeleg klima og jordsmonn gjer at vi kan produsere frukt og bær av høg kvalitet.

Eple har vore dyrka på garden i fleire generasjonar. No er eplehagen redusert til rundt 200 tre av sorten Gul Aroma, og nokre sommarsortar. Epla går til pressing av råsaft. I 2017 og 2018 vart det planta 90 trær, og av sorten Gul Aroma. 

I 2022 fjerna me resten av bringebærfeltet då det var behov for utskiftning. Etter at det har vore bringebærfelt på skiftet i lang tid får jorda eit etterlengta avbrekk med ny kultur, og så vil det vise seg kor langt det avbrekket vert 🙂

Blåbærhagen er på ca. 2,5 da og har 5 ulike sortar. Dei store søte hageblåbæra vert selde frå gardsutsalet som frisk-konsum eller nytta i produksjon av sylte og saft.

Hyllebærplantane brukar me på to ulike måtar. Me vekslar mellom å hauste blomsten og bæra anna kvart år. Me lagar sirup av begge deler, men både smak og bruksomåde for sirupen er svært ulik. 

FRUIT AND BERRIES

Urnes Gard is a typical farm for this part of the country. Excellent climate and soil makes it possible for us to grow fruit and berries of very high quality.

Apples have been grown on this farm for generations. Now the apple orchard is reduced, and there are only about 200 trees left, mostly Aroma, but also some summer apples. We make juice from most of it. The juice can be bought in the farm shop, at different markets we attend and at the places listed below. In 2017 and 2018 we plantet about 90 trees, also Aroma, to start renewing the apples.

Where there has been raspberries for a very long time, there is now a new crop so the soil can get a needed break. For how long the break will be, time will tell 🙂

The blueberry field is about 2,5 da and has 5 different kinds of berries. The big, sweet berries are very popular, and can be bought from our farm shop. We also use them in the cafeteria for dessert or in jam and lemonade.

The Elderberry plants provide us with two different types of produce. We harvest the flowers and berries in alternate years, and we use both for syrups.