ATTRAKSJONAR * ATTRACTIONS

  • Urnes Stavkyrkje ligg berre eit steinkast unna og har ope kvar dag i sesongen for omvisning mellom kl 1030 og 1730. *** Urnes Stave Church lies only one stone’s throw away. Built early in the 12th century, and the oldest stave church in Norway. It’s listed on UNESCO’s world heritage list of international cultural treasures.
  • Ornes Båtbyggeri vart grunnlagt i 1975 og bygger og reparerer båtar. Dei har i tillegg bygd 10 vikingskip, seinast ein kopi av Osebergskipet for eit museum i Japan, og 17. mai scena i Bergen, “Olav Kyrre” *** Ornes Boat builder company was founded in 1975 and they build and repair boats. They have built 10 Viking ships, the latest one a copy of the “Oseberg”-Ship for a museum in Japan.
  • Feigefossen finn du ca 15 min innover fjorden med bil. Det er merka tursti opp til fossen, som har eit fritt fall på 218 m. *** The Feigum Waterfall (aprox. 15 min by car to the start of the hike) is one of the highest waterfalls in Norway with a vertical drop of 218 m. The walk to the waterfall is in itself a thrill. 
  • Galleri Walaker. Eit kunstgalleri i ein gamal låve, som har utstillingar heile sommarsesongen. Ein tar ferja over til Solvorn og galleriet ligg ca 100 meter frå kaia. *** Gallery Walaker is an art gallery in a converted cow barn, where there are sales exhibitions every summer. Aprox. 100 meters from where the ferry lands in Solvorn.
  • Munthehuset i Kroken ligg ca 10 min unna med bil. Det var tidlegare husmorskule og kunstnarsenter, og er restaurert i dei seinare år. *** Munthe house. Aprox. 10 min by car. Former centre for artists, newly restored. 
  • Lerum Saftmuseum. Ca 20 min med bil. Her starta Lerum-eventyret. Omvising etter avtale. ***  Aprox. 20 min by car. In 1909 the Lerum family started juice-production here. Today Lerum is a major company in Norway.
  • Fuglesteg . Ein flott tur opp til turhytte. Ein kan starte i Fortun, som ligg ca 40 min unna med bil. *** A lovely hike up to restored stone houses. You can start in Fortun, aprox. 40 min by car.
  • Wittgenstein. Ca 30 min bil . Wittgenstein var ein filosof frå Austerrike som budde delar av livet sitt i Skjolden. Nyleg fekk han eit monument i Fortun, og huset han budde i er flytta tilbake der det sto opprinneleg. Det vert opna i juni i 2019. *** Aprox. 30 min by car. Wittgenstein was a philosopher who lived part of his life in Skjolden. Recently he got a monument in Fortun, and the house in which he lived was moved back to were it stood originally. 
  • Jostedalsbreen ligg ca 1 time og 40 min med bil frå Ornes. Utstilling og guida turar opp til breen. ***  Jostedal Glacier (aprox. 1 h 40 min by car from Ornes.) Exhibit and guided tours up to the glacier.