Kafénytt 2020

Situasjonen rundt Coronaviruset gjer i år at me ikkje kan seie akkurat når Gamlefjøsen Kafé opnar. Det vil måtte bli ei vurdering ut i frå dei føringane som kjem frå sentralt hald, samt korleis besøket vert i sommar. Det vil uansett verte eit forenkla tilbod for å kunne følge retningslinjer, også når det gjeld opningstider,…